Wettelijke informatie

SVDISTRIBUTION, bezorgd over de rechten van individuen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en in een verlangen naar transparantie met haar klanten, heeft een beleid opgesteld dat alle dergelijke verwerkingen omvat, de doeleinden waarvoor deze worden uitgevoerd en de actiemiddelen die beschikbaar zijn voor individuen zodat zij hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op: https://www.cnil.fr/

Door verder te surfen op deze site aanvaardt u de bepalingen en gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud.
De versie van de gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige die kan worden ingeroepen tijdens de volledige gebruiksperiode van de site en tot een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke kennisgeving

Naam van de vennootschap

SV-VERDELING

Registratie nr:

0760.416.355

Contactgegevens:

Brusselsesteenweg 94 bus B, 1310 Terhulpen
 

sales@svdistribution.be

Naam en contactgegevens van de internethost:

HOSTINGER, met maatschappelijke zetel te HOSTINGER INTERNATIONAL LTD, 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus, kan worden bereikt ophttps://www.hostinger.fr/contact.

Artikel 2 - Toegang tot het terrein

De toegang tot en het gebruik van de site is strikt persoonlijk. U verbindt zich ertoe deze site en de informatie of gegevens die hij bevat niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële reclame, met name het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 - Inhoud van de site

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, alsook alle computertoepassingen die voor de werking van deze site kunnen worden gebruikt en, meer in het algemeen, alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom.

Zij zijn de volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure start zodra hij kennis krijgt van een dergelijk ongeoorloofd gebruik, houdt geen aanvaarding van dit gebruik en geen afstand van procedure in.

Artikel 4 - Beheer van het terrein

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment:

  • de toegang tot de site of een deel ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen ervan voor te behouden aan een specifieke categorie internetgebruikers:
  • alle informatie te verwijderen die haar werking kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving.
  • de site opschorten om updates uit te voeren.